Postovao [O]gled

Autor: [O]gled

TEHNOLOGIJA: OPASNOST I POETSKA IMAGINACIJA Hefest, neprijatni i zlovoljni grčki bog tehnologije, dva puta je bio proteran sa Olimpa. No, uprkos tome što su ga drugi bogovi prezi

Pretraga