MISLITI I PEVATI  

Živimo agoniju umiranja jednog civilizacijskog ciklusa. Rezignirani smo i svedeni na individualne interese. Budućnost opada. U takvom ambijentu ni zajednice više ne postoje. Gubi se energičnost, koju zamenjuje siledžijska samovolja.

Samim tim ne postoji ni zajednička vizija društva ni budućnosti. Ono što nam se događa je povreda ljudske solidarnosti, prekid ljudskih veza.

Kako pristupiti analizi ove istorijske i društvene situacije? Kako u kontekstu mesta sagledati mesto umetnosti i duha u njoj?

Kriza je duboka i nijedno pitanje ne stoji samo za sebe. Treba razmrsiti kompleksnost ove krize, koja zahteva podjednako višeugaono složeni odgovor. Interdisciplinarnost odgovora je zato sve prisutnija.

U takvom trenutku za temu broja izabrali smo Novi polis, kao metateorijsko polazište za razumevanje kako kompleksnosti društvenih odnosa i ovog društvenog trenutka, tako i kompleksnosti novih interdisciplinarnih polja koja obuhvataju arhitekturu, urbanizam, aktivizam i strategije umetnosti.

Jer, prvi uslov opstanka društva je mesto. I zato istraživanje života svakog društva treba započeti istraživanjem njegovog mesta. Pogotovo mesta stanovanja.

Ali mesto nema jednu striktnu nauku, već podrazumeva i arhitekturu, urbanizam, sociologiju, istoriju, aktivizam, ali i strategije umetnosti, mit i pesništvo.

U novom broju (O)GLED-a koji se nalazi pred čitaocima, posebna pažnja posvećena je fizičkom prostoru kao proizvodu društvenih sila. Nije to pitanje samo temeljnog znanja iz ove oblasti, nije to pitanje samo ni načitanosti, već je to prvenstveno pitanje podsećanja na značaj zajednice i zajedničke perspektive.

Prostor proizvodi društveni nagon, jer nema grada bez određenog stepena zajedničke strasti. U ovom trenutku verujemo u potencijal povezanosti i sinteze ideja i različitih pristupa koji se obraćaju ovoj temi i dubini aktuelne krize. Potrebna je, dakle, mobilizacija i analitičkog pristupa, discipline naučne metodologije, ali i ponovno uključivanje u javni diskurs značaja mita, poetičke imaginacije i umetničkih strategija.

I zato zahvaljujemo autorima koji su s nama podelili svoje uvide povodom ovih pitanja – Seleni Savić i Dubravki Sekulić, Milošu Ćipraniću, Neli Tonković, Milanu Popadiću i Petru Jevremoviću.

***

Ukoliko pogledamo istorijske primere, agonija umiranja ovog ciklusa dugo će trajati. Naročito stoga što se alternativna realnost ne nudi. No dato nam je ovo vreme i ovaj prostor da u njemu smisleno delujemo i živimo. I ispitujemo drugačije mogućnosti mišljenja i pevanja novih prostora kao mesta novih društvenih odnosa i novih realnosti.

IMPRESUM:

Izdavač: UG “Anonymous said:”, Beograd
Urednica: Anica Tucakov
Za izdavača: Sandra Marković Milisavljević
Grafička oprema i prelom: Željko Petrović
Lektura: Draško Vuksanović
Prevodilac: Aleksandar Milajić
Štampa: Službeni glasnik, Beograd
Proleće 2024.
Izdavanje publikacije podržano je od strane Ministarstva kulture Republike Srbije