Monika Lang je rođena 1978. godine u Somboru. Završila je Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek Grafika i knjiga. Kao ilustratorka i grafička dizajnerka učestvuje pre svega u projektima vezanim za kulturu i izdavaštvo. Suosnivač i član dizajnerske grupe Turbosutra osnovane 2006 godine. Osim ilustracije i grafičkog dizajna, istražuje i tehnike sitoštampe, slikanja murala i druge medije vizuelnog izražavanja.