[O]GLED – o gledanju, oko, pogled, ogledalo, eksperiment, esej

[O]GLED predstavlja izdanje čija se struktura nalazi na razmeđi zbornika i časopisa. U formi “proširene monografije”, tema svakog broja inicirana je umetničkom praksom jednog umetnika ili umetnice, sa centralnim blokom tekstova posvećenih neposredno autoru broja, te okolnim esejima i studijama koji omogućavaju širu kontekstualizaciju u odnosu na centralnu temu broja u oblasti savremene umetničke prakse, teorije umetnosti, filozofije, nauke, sociologije, ekonomije.

Ovakav predlog pristupa umetničkom radu relaciono aktivira teorijske, fenomenološke, tematske i organizaciono-produkcijske argumente koji uslovljavaju, ali i koji proizlaze iz specifičnosti rada umetnika/ce broja.

[O]GLED ispituje nove kategorije pristupa savremenoj umetničkoj praksi i široj kulturološkoj i društvenoj analizi umetničke produkcije.