Udruženje građana “Anonymous said: ”posvećeno je polju savremene vizuelne umetnosti. Aktivnosti ove organizacije obuhvataju izlagačke, kustoske i izdavačke projekte. Od osnivanja 2008. godine organizacija je realizovala više od trideset projekata, među kojima su izložbe, objavljivanje specijalizovanih publikacija i edukativni programi.

Sa temama koje se kreću od sistema galerijskih i izložbenih prostora, preko pitanja umetničkog tržišta do eksperimentalnih kustoskih projekata u formi magazina i publikacija, organizacija nastoji da odgovori na pitanja i fenomene vremena.

Organizaciju vode:
Sandra Marković Milisavljević i Anica Tucakov

Redakcija časopisa [O]GLED:

Za izdavača:

Sandra Marković Milisavljević

Urednica:

Anica Tucakov

Grafička oprema i dizajn:

Monika Lang

Autor logoa:

Vladimir Garboš

Lektura i korektura:

Tekstogradnja

Prevodilac:

Aleksandar Milajić

Štamparija:

Službeni glasnik, Beograd

Administracija digitalnog izdanja:

Srećko Anđelić

Prodajna mesta:

Muzej savremene umetnosti, Beograd, Ušće 10, blok 15, Novi Beograd

Muzej Jugoslavije, Mihaila Mike Jankovića 6, Beograd

Bookastore knjižare Cara Lazara 12, Cara Dušana 68 i Bulevar kralja Aleksandra 92, Beograd

Zepter knjižara, Knez Mihailova 42, Beograd

Delfi knjižara SKC, Kralja Milana 48 i Delfi knjižara Knez Mihailova 48, Beograd

Laguna, Obrenovićeva 3, Niš

Bulevar Books, Bulevar Mihajla Pupina 6, Novi Sad

ili putem email adrese: redakcijaogled@gmail.com

[O]GLED se objavljuje uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije