Drugi broj “(O)gleda” posvećen je odnosu biopolitike i umetnosti, te koncipiran prateći umetničku praksu Zorana Todorovića kome je posvećeno i jezgro ovog izdanja.

Zoran Todorović (Beograd 1965) predstavlja jednu od centralnih figura savremene umetnosti u regionu Jugoistočne Evrope. Deluje većinom u polju novomedijskih i multimedijalnih umetničkih praksi, kroz video, performans, akcije i instalacije. Osnivač je Odseka Novi mediji na Fakultetu likovnih umetnosti, na kome vodi nastavu na predmetu Transmedijska istraživanja.

U svojim radovima tematizuje pitanja biopolitičke uprave i kontrole. Telo prepoznaje kao poprište političke borbe, te zato njegov rad i radikalno tretira telo i telesne resurse, istražujući senzorna polja odnosa tela i mašine, nove biomedicinske procedure i uslove eksploatacije. Dok pregovara s novim parametrima situacije u kojoj živimo i prema kojoj se krećemo, u svojim radovima postavlja uslove, dok ishode ostavlja otvorenim, nepredvidivim i rizičnim.

SADRŽAJ:
5
Anica Tucakov
Uvodna reč
6-13
Mario Kopić
S DOBROG NA GOLI ŽIVOT
14-19
Goran Gocić
BIOPOLITIKA, RIJALITI I DRUŠTVENE MREŽE
20-29
Margaret Lok i Vin-Kim Nien
KO JE VLASNIK TELA?
30-37
Intervju Olga Majcen Linn i Sunčica Ostoić
INTENZIVNO KURIRANJE
38-53
Intervju Zoran Todorović
IŠĆEZAVANJE POLITIČKOG SUBJEKTA OTVARA PROSTOR REŽIMU TELA
54-61
Miško Šuvaković
BIOPOLITIČKI MODALITETI U UMETNIČKIM PRODUKCIJAMA ZORANA TODOROVIĆA
62-65
Zoran Gajić
NEDESTILOVANA KRITIKA
66-71
Malvina Žgur
KAPELICA, IGRA EGZISTENCIJALNIH TERITORIJA
72-79
Melinda Kuper i Ketrin Voldbi
KLINIČKI RAD
80-85
Dragan Jovićević
TELO KAO FILMSKI ŽANR
86-89
Đorđo Agamben
POLITIZACIJA SMRTI / VP
90-95
Don DeLilo
BADER MAJNHOF
96–105
Anica Tucakov
POLITIČKO I ČUDOVIŠNO U DELIMA FRANSISKA GOJE
106-109
Fransoa Rable
PODVIZI I JUNAČKA DELA DOBROGA PANTAGRUELA
110-119
Mišel Fuko
POSLUŠNA TELA

IMPRESUM:
Izdavač: UG “Anonymous said:”, Beograd
Urednica: Anica Tucakov
Za izdavača: Sandra Marković Milisavljević
Grafička oprema i prelom: Monika Lang
Lektura. Tekstogradnja
Prevodilac: Aleksandar Milajić
Štampa: Službeni glasnik, Beograd
Zima 2022.
Izdavanje publikacije podržano je od strane Ministarstva kulture Republike Srbije