Eseji aktuelnog broja “(O)gleda” donose nove poglede na rad Gorana Đorđevića, odnosno korpus imena čije je polje omeđeno koordinatama sistema građenja i funkcionisanja savremene umetničke scene, ali predstavljaju i rad Gregora Mobiusa posvećen DNK semantici i pitanjima biosfere.

 Na to upućuje i rešenje naslovne strane (dizajn Monika Lang), koje kombinuje navedena dva pravca istraživačkog postupka i upućuje na formu logičke zagonetke.

 Zato je ovaj broj časopisa “(O)gled” posvećen novim atlasima umetnosti, koji se u vreme dramatičnog geopolitičkog strateškog repozioniranja sveta, kreću od geopolitičkih mapa, ali okreću i prema ključnim mapama sveta – DNK, biosferi, ali i mapama veštačke inteligencije.

SADRŽAJ:
6-7
Anica Tucakov:
Uvodna reč
DVE STRANE (ISTRAŽIVANJA) PORETKA STVARI

8-19
Nikola Dedić
„ISTOČNOEVROPSKA UMETNOST“: IDEOLOGIJA JEDNOG INSTITUCIONALNOG KONSTRUKTA
20-25
Malvina Žgur
„UMETNOST U TRANZITU“ Milice Lopičić ILI “OD UMETNIČKOG RADA DO ROBE”
26-31
V.I. Vernadski
BIOSFERA U KOSMOSU
32-35
Gene(SIS) SAVREMENA UMETNOST ISTRAŽUJE LJUDSKI GENOM
36-47
Intervju: GREGOR MOBIUS
POSTAVKA SLIKE SVETA
48-53
Gregor Mobius
BIOSFERA – SLEDEĆI OBLIK ŽIVOTA
54-61
Gregor Mobius
JEDAN I TRI POSMATRAČA
62-69
Jelena Vesić
GLASNICI APOKALIPSE I DRUGE PRIČE
70-79
Saša Janjić
UMETNOST KAO INSTITUCIONALNA KRITIKA
80-81
NFT — ORIGINAL I KOPIJA / DOSTUPNOST I VLASNIŠTVO
82-87
Lin Margulis
GEJA
88-99
Petar Jevremović
SIGMUND FROJD I SEDAM MOSTOVA GRADA KENINGZBERGA
100-107
Zoltan Genc
PERMUTACIJE
108-119
Anica Tucakov
„MISLIM DA SAM VIDELA OSUĐENIKE!“
IMPRESUM:
Izdavač: UG “Anonymous said:”, Beograd
Za izdavača: Sandra Marković Milisavljević
Urednica: Anica Tucakov
Grafičko oblikovanje i prelom: Monika Lang
Autor logotipa: Vladimir Garboš
Lektura: Tekstogradnja
Prevodilac: Aleksandar Milajić
Štamparija: Službeni glasnik, Beograd
Beograd, leto 2022.
Izdavanje ove publikacije podržano je od strane Ministarstva kulture Republike Srbije