Koncept “(O)gleda” zasnovan je na ideji šire shvaćenog monografskog pristupa, čiji nukleus čini niz tekstova posvećenih radu jednog umetnika, te kontekstualnom spletu drugih eseja posvećenih određenim umetničkim fenomenima, koji se kreću od usko stručnih autorskih tekstova posvećenih temama iz istorije umetnosti ili savremene umetničke prakse, do šire postavljenih literarnih tekstova, intervjua, studijskih prikaza. Ovako isprepleteno postavljena debata pruža hibridne, možda i neočekivane pristupe centralnoj temi broja, dok istovremeno zrakasto otvara i povratno obogaćuje ključna problemska čvorišta.

 Umetnik prvog broja “(O)gleda” je Vladimir Nikolić (1974), jedan od najznačajnijih predstavnika savremene umetničke scene u Srbiji. Njegova umetnička praksa se najvećim delom kreće u polju video-umetnosti.  Video performans, instalacije i intervencije u javnom prostoru, u službi su proširenja medija u njegovim radovima. Pogleda usmerenog prema pitanjima društvene i političke relevantnosti umetničkog izraza, Nikolić svojim radovima kreće od pitanja kritike institucionalnih okvira umetnosti prema istorijskom kontinuitetu avangardne kritičnosti. Istražujući ulogu slike u savremenim režimima vizuelnog opažanja, problematizuje i sam proces opažanja, odnosno sliku kao istorijski i kulturni konstrukt.

SADRŽAJ:
6
Jovan Čekić
UMETNOST MNOŠTVA
15
Zoran Todorović
MREŽE, DIGITALNI KAPITALIZAM I KRIZA SAVREMENOSTI
21
Razgovor: Vladimir Nikolić
IGRA SA NULTOM SUMOM
25
Jasmina Čubrilo
ESTETIKA I ETIKA DOKUMENTARNOG
40
Anica Tucakov
OSAMSTO METARA VLADIMIRA NIKOLIĆA
47
Igor Simić
ZABELEŠKE O MULTIMEDIJALNOJ MONTAŽI
47
Ričard Simor
MAŠINA KOJA CVRKUĆE
63
Džon Berdžer
NA OBALAMA SAVE
68
Džejms Bridl
NOVI NAČINI GLEDANJA
79
Petar Jevremović
KRATKA APOLOGIJA SVETLOSTI ILI PRIČA O SREĆNOM PESNIKU
88
Anica Tucakov
OPTIČKA REBOLUCIJA JANA VAN AJKA
102
Peti Smit
POGLED TOG JAGNJETA
104
Peter Handke
Svet nestaje i ako hoćete nešto da vidite požurite
106
Karl Uve Knausgor
KADA SE LAMPICE ŽIVOTA OKRENU KA TEBI I TI POGLEDAŠ U NJIH
108
Pol Virilio
NEMILOSRDNA UMETNOST
IMPRESUM:
Izdavač:  UG “Anonymous said:”, Beograd
Za izdavača: Sandra Marković Milisavljević
Urednici: Anica Tucakov i Nebojša Grujičić
Grafička oprema i prelom: Vladimir Garboš
Lektura. Tekstogradnja
Prevodilac: Aleksandar Milajić
Štampa: Službeni glasnik, Beograd
Proleće 2021.
Izdavanje publikacije podržano je od strane Ministarstva kulture Republike Srbije