Zoran Gajić (1968), rođen u Jugoslaviji. Radi i živi u Novom Sadu, Srbija. Sociolog, aktivista, politički analitičar i pisac koji povremeno interveniše u umetničkom prostoru kao likovni kritičar i stvaralac. Suosnivač Grupe za konceptualnu politiku u kojoj vodi projektne aktivnosti, piše i uređuje publikacije i druge medijske formate i izdanja organizacije. Član je uređivačkog i kreativnog tima “Stanar” portala i biltena, časopisa za političke i društvene analize.