Nikola Dedić (1980, Niš) je vanredni profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Diplomirao je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu i doktorirao teoriju umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Od 2014. godine radi kao vanredni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde predaje istoriju umetnosti i primenjenu estetiku. Od 2008. do 2014. godine radio je kao docent na Filozofskom fakultetu u Nišu, gde je predavao teoriju medija i komunikacijsku estetiku.

Autor je velikog broja monografija i desetina članaka u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima. Najvažnije knjige: “Uvod u socioekonomsku teoriju i istoriju slike” (2021), “Između dela i predmeta” (2017), “Slikarstvo u doba medija: Dragomir Ugren” (2011), “Utopijski prostori umetnosti i teorije posle 1960.” (2009). Kourednik je “Savremene marksističke teorije umetnosti” (2015) i “Radikalne apstrakcije. Apstraktno slikarstvo i granice reprezentacije” (2013). Dedić je zamenik glavnog i odgovornog urednika časopisa AM (Art+Media). Dobitnik je nagrade „Lazar Trifunović“ za najbolju likovnu kritiku 2010. godine. Član je Međunarodne strukovne asocijacije AICA (Association Internationale des Critikues d’Art), Međunarodnog udruženja za estetiku i Društva za estetiku arhitekture i vizuelnih umetnosti. Srbije.