Vladan Joler (1977) je vizuelni umetnik, istraživač, profesor na Odseku za Nove medije Akademije umetnosti u Novom Sadu. Njegova praksa pripada interdisciplinarnom, dinamičnom, novom polju, koje spaja vizuelno i narativno sa istraživačkom metodologijom. Situirano izvan tradicionalnih istraživačkih struktura, njegovo polje delovanja nalazi se na raskršću vizuelne umetnosti, nauke, tehnologija i ljudskih prava. To je praksa zasnovana na istraživanju i izrazu koji remeti strandardne istraživačke procese i statuse, istovremeno inicirajući i proizvodeći alternativne mogućnosti razumevanja. Ovi otvoreni procesi istrage ujedno su i transformativni, kontinuirani događaji, koji kombinuju elemente istraživačkog postupka, obrade i vizualizacije podataka i njihove teorijske utemeljenosti. Zato projekti koje Joler realizuje, uz grafičku panoramsku širinu, uvek poseduju i elaboriranu teorijsko-esejističku formu.

Nakon završnih studija u oblasti grafičkog dizajna i vizuelnih komunikacija, odnosno MA specijalizacije u oblasti dizajna i struktura digitalnog prostora, Vladan Joler je skoro deset godina (2001 – 2010) bio kreativni direktor EXIT festivala u Novom Sadu, u vremenu kada je ovaj festival imao istaknutu političku dimenziju, kao simbol energije demokratskih promena, aktivizma i studentskih pokreta. Istovremeno je radio i na razvoju akademske karijere, kao docent, a potom i vanredni, odnosno redovni profesor na Odseku Novi mediji Akademije umetnosti u Novom Sadu, te kao gostujući profesor i predavač na mnogim svetskim fakultetima.

Njegovi radovi nalaze se u kolekcijama najpoznatijih svetskih muzeja poput Muzeja moderne umetnosti (MoMA), Njujork, u čijoj kolekciji se od 2020. nalazi i rad “Anatomija AI sistema” Kejt Kroford (Cate Crawford) i Vladana Jolera, potom V&A muzeja, London, Muzeja dizajna, te čine i deo stalne postavke Ars Electronica Centra, Linc. Izlagao je na više od stotinu internacionalnih izložbi, gde svakako treba istaći ZKM, XXII Triennale di Milanu‎, HKW, Vienna Biennale, V&A, Transmediale, Ars Electronica, Biennale WRO, Design Society Shenzhen, Hyundai Motorstudio Beijing, MONA, Glassroom, La Gaite Lyrique …