Darija Medić je umetnica, edukatorka i radnica u kulturi, koja istražuje područje lavirinata stvaranja smisla savremenog saživota sa tehnologijom i (de)kodirane relacionalnosti. Istražuje u kontekstu poetika medija, distribuirane kognicije, materijalnosti interakcije i politika dizajna interfejsa unutar algoritamske kulture kroz kreiranje kolektivnih participativnih procesa za senzibilisanje sprega digitalne medijacije. Završila je Nove likovne medije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Master Dizajn medija i komunikacija na Pit Cvart institutu u Roterdamu, Holandiji, a trenutno je na doktorskim studijama programa Intermedijalna umetnost, pisanje i performans na Univerzitetu Kolorada u Bolderu, SAD. Članica je Udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV), gostujuća predavačica na Fakultetu za medije i komunikacije i stručna saradnica kolektiva kuda.org.

Vladan Joler, Novi ekstraktivizam, (segment) 2020. NOVI MATERIJALIZAM NOVOG EKSTRAKTIVIZMA Narativ individue je jedan od značajnijih produkata kartezijanskog modela sveta, u kom su kognitivni kapaciteti isključivo vezani za mentalne misaone procese, izolovane kako od tela tako i od društva i prostora participativnog znanja. Ali onog trenutka kada decentriramo prostor narativa kako korisnika/ce individue tako i […]