Jovan Čekić (1953) je filozof, teoretičar umetnosti i konceptualni umetnik. Profesor na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i doktorirao 2009. godine na Fakultetu za medije i komunikacije. Bio je gostujući profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (2003), Fakultetu likovnih umetnosti na Cetinju (2003-2007) i Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (2008). Objavio je brojne radove iz filozofije, teorije umetnosti i teorije medija.

Kao umetnik Čekić izlaže od 1975. Jedan je od osnivača konceptualne grupe 143. Urednik je Art edicije u izdavačkoj kući Geopoetika. Čekić je bio i urednik za teoriju u časopisu „Moment“, kao i glavni i odgovorni urednik časopisa za vizuelnu kulturu „Nev Moment“ (1993-1997). Bio je umetnički direktor Bijenala mladih u Vršcu (2002) i BELEF-a (2003, 2004), kreativni direktor Saatchi & Saatchi (1993-1997) i Communisa (2006). Dobitnik je Memorijalne nagrade Nadežda Petrović (1996) i Nagrade Oktobarskog salona (2000).

Share Lab, Algoritamska Fejsbuk fabrika (detalj), www.labs.rs, 2016. Sa raspadanjem prethodnog sveta, tumaramo između njegovih fragmenata i uspostavljamo drugačije mreže između njih kao čvorišta. Savremena umetnost od instalacije prelazi na umrežene slike mišljenja, koje zahvaljujući novim tehnologijama sve manje zavise od prostorno-vremenskih koordinata i ograničenja koje diktira dispozitiv umetnosti i još radikalnije dovodi u pitanje […]