Vladimir Nikolić (1974) jedan je od najznačajnijih predstavnika srpske savremene umetničke scene. Diplomirao je i doktorirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Njegova umetnička praksa se najvećim delom kreće u polju video-umetnosti.  Video performans, instalacije i intervencije u javnom prostoru, u službi su proširenja medija u njegovim radovima. Pogleda usmerenog prema pitanjima društvene i političke relevantnosti umetničkog izraza, Nikolić se u svojim radovima kreće od pitanja kritike institucionalnih okvira umetnosti prema istorijskom kontinuitetu avangardne kritičnosti. Istražujući ulogu slike u savremenim režimima vizuelnog opažanja, problematizuje i sam proces opažanja, odnosno sliku kao istorijski i kulturni konstrukt. Ozbiljan u radu, duhovit u nastupu, analitičan, kontemplativan, estetski istančanog izraza. Izlaže na samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Učesnik je brojih međunarodnih umetničkih rezidencijalnih programa poput Foundation for a Civil Society (Njujork, 2003), Recollets (Pariz, 2007), Otto Prod (Marsej, 2008), 24cc (Rim, 2011), Times Museum (Guangdžou, 2014), IASPIS (Stokholm, 2016), Tobačna 001 (Ljubljana, 2017). Dobitnik je više nagrada, među ostalim nagrade Dimitrije Bašičević Mangelos 2003. godine i nagrade na 50. Oktobarskom salonu 2009. godine. Njegovi radovi nalaze se u više javnih i privatnih kolekcija, poput kolekcije Muzeja savremene umetnosti Beograd, Muzeja Žorž Pompidu u Parizu, Berardo muzeja u Lisabonu, FRAC kolekcije u Angulemu, Francuska, Vehbi Koč u Istanbulu, itd. Živi i radi u Beogradu kao docent na Fakultetu likovnih umetnosti.

Bio je predstavnik Republike Srbije na 59. Bijenalu u Veneciji 2022. sa izložbom „Hod sa vodom“.