Bojana Matejić (Ph.D) docentkinja je na predmetu Diskurzivne prakse umetnosti i medija na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu na Odseku za nove medije i na predmetu Teorija umetnosti na Interdisciplinarnim studijama Grupe za teoriju umetnosti i medija Univerziteta umetnosti u Beogradu. Osnovne i master studije završila je u umetničkoj oblasti likovnih umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2008. godine. Odbranila je naučne master studije 2009. godine i doktorsku disertaciju 2015. godine u naučnoj oblasti Nauke o umetnostima na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Bila je gostujuća istraživačica 2019. godine na području Globalne istorije umetnosti na Univerzitetu u Lajpcigu u Nemačkoj. Objavljivala je naučne radove u Routledge, Palgrave Macmillan, Orion Art, itd. (orcid.org/0000-0003-1325-0546). U okviru EPICA naučnog projekta rukovodi delom istraživačkih aktivnosti Participatory Practices and Contemporary Art. Fokus njenog istraživanja jesu teorije emancipacije u savremenoj umetnosti i estetici, bio- i nekropolitičke teorije umetnosti i medija, i transkulturne relacije u savremenoj umetnosti i teoriji medija.

Vladan Joler i Kate Crawford, “Calculating Empires A Genealogy of Technology and Power, 1500–2025”, 2023. ESTETIKA PODATAKA U DOBA SEMIOKAPITALIZMA: STRATEGIJE I TAKTIKE PREKIDA Novomedijski radovi estetike podataka demonstriraju kritiku informacijskog odnosno finansijskog kapitalizma, iako su oni proizvod same te logike. Može se reći da jedna od vodećih odlika novomedijske umetničke prakse estetike podataka leži […]