Segment rada Vladana Jolera, “Novi ekstraktivizam”, 2020.

Reč je, zapravo, o održavanju permanentne krize i neočekivanih teškoća, koje paradoksalno štite kapital. I zato Guattari govori radije o formacijama moći, a ne o modusima produkcije. Formulacije moći podrazumevaju mreže odnosa između pojedinaca, stvari i institucija, koje reprodukuju efekte dominacije

 

Iz intervjua sa Bojanom Matejić

Serijal razgovora sa autorima koji su pisali za časopis (O)GLED realizuje se na osnovu prepoznate potrebe za detaljnijom analizom pojedinih tema koje su pokrenute u okviru štampanog izdanja.

U okviru prvog serijala razgovaramo sa Bojanom Matejić, Darijom Medić, Vladanom Jolerom i Urošem Krčadincem o mapama savremene umetnosti, novim pozicijama umetnika, o dobu u kome živimo, navigiranju kroz  sistem savremene umetnosti, interdisciplinarnosti, ali o uticajima na njihov rad, o knjigama, studijama, izložbama, konferencijama.

Program u okviru digitalne platforme časopisa (O)GLED realizuje se uz podršku Sekretarijata za kulturu Grada Beograda.