Uroš Krčadinac, Algoritamska grafika, “Re:Rematch Man + Machine Vs Man + Machine”, 2020.

Mi se sada suočavamo sa situacijom koja je toliko nova, i što se tiče klime, broja ljudi na planeti, razvoja kapitalizma, ekonomskog sistema …. da nam je potrebno radikalno novo razmišljanje. Nema povratka u 20. vek, nema povratka u srednji vek. Imamo radikalno novu situaciju i potrebna nam je radikalna kreativnost da smišljamo nove načine života, nove načine razmišljanja o lepoti, ljubavi, radu, smrti, o tim suštinskim pitanjima.
 
A nama je danas kolonizovana mašta.

 

Iz intervjua sa Urošem Krčadincem

Serijal razgovora sa autorima koji su pisali za časopis (O)GLED realizuje se na osnovu prepoznate potrebe za detaljnijom analizom pojedinih tema koje su pokrenute u okviru štampanog izdanja.

U okviru prvog serijala razgovaramo sa Bojanom Matejić, Darijom Medić, Vladanom Jolerom i Urošem Krčadincem o mapama savremene umetnosti, novim pozicijama umetnika, o dobu u kome živimo, navigiranju kroz sistem savremene umetnosti, interdisciplinarnosti, ali o uticajima na njihov rad, o knjigama, studijama, izložbama, konferencijama.

Program u okviru digitalne platforme časopisa (O)GLED realizuje se uz podršku Sekretarijata za kulturu Grada Beograda.