Segment rada Vladana Jolera, “Novi ekstraktivizam”, 2020.

U kontekstu savremene tehnologije, svaki uređaj i svaki softver je dizajniran za profitabilnu individuu; individuu koja predstavlja set podataka na kojima može da se zaradi. Ali, to je ipak daleko od realnosti, koja je mnogo prljavija, i u kojoj ne postoji ta izolovana individua, kao što se stvara digitalna slika o njoj.

 

Iz intervjua sa Darijom Medić


Serijal razgovora sa autorima koji su pisali za časopis (O)GLED realizuje se na osnovu prepoznate potrebe za detaljnijom analizom pojedinih tema koje su pokrenute u okviru štampanog izdanja.

U okviru prvog serijala razgovaramo sa Bojanom Matejić, Darijom Medić, Vladanom Jolerom i Urošem Krčadincem o mapama savremene umetnosti, novim pozicijama umetnika, o dobu u kome živimo, navigiranju kroz sistem savremene umetnosti, interdisciplinarnosti, ali o uticajima na njihov rad, o knjigama, studijama, izložbama, konferencijama.

Program u okviru digitalne platforme časopisa (O)GLED realizuje se uz podršku Sekretarijata za kulturu grada Beograda.