Gregor Mobius je istraživač čiji je rad od 1992. godine zasnovan na dešifrovanju i interpretaciji vizuelnih reprezentacija DNK i RNK kao specifičnog vizuelnog jezika. Reč je o procesu konvertovanja DNK baza u slike, odnosno o procesu stvaranja vizuelnog jezika čije su sintaksa i semantika zasnovane na vizuelnim karakteristikama znakova/slika. Osnovu čine matrice sačinjene od pet diskretnih vrednosti sive skale. Predstave generisane na ovaj način, zabeležene i zapamćene od najranijih živih formi/molekula, odlikuje dvostruki ontološki status – kao „prvih slika života“ i „prvih slika sveta (od strane živog organizma)“. To su „slike“ zapamćene u našim genima, koje potvrđuju status živog organizma i kao posmatrača, ali i kao posmatranog.

Proces izlaganja vizuelnih reprezentacija DNK i RNK Gregora Mobiusa proizlazi iz vizuelnih istraživanja Gorana Đorđevića kako su formulisani u radu „Diskretne vizuelne strukture – Elementi vizuelne gramatike“ (MIT 1984).

Projekat DNK semantike dosad je predstavljen u Henri Art galeriji Univerziteta Vašington u Sijetlu (2002) u okviru izložbe Gene(sis) | Contemporary Art Explores Human Genomics, Berkli art muzeju Univerziteta Kalifornije u Berkliju (2003), muzeju „Frederik Vajsman“ u Mineapolisu (2004), muzeju „Meri i Li Bloh“ u Evenstonu (2004), na Osmom trijenalu savremene umetnosti – U3 pod nazivom Beyond the Globe u Modernoj galeriji, u Ljubljani 2016, na izložbi Bigger than Myself u Nacionalnom muzeju umetnosti XXI veka u Rimu 2021, a domaća publika je mogla videti ovaj rad na Jesenjoj izložbi Vanredno stanje u Paviljonu „Cvijeta Zuzorić“ u Beogradu 2021.

Njegov rad Visual Representation of Mumps RNA, objavljen je na ArC-GEM sajtu (2017), a izbor radova na vizualizaciji DNK publikovao je u knjizi „DNK Semantika“ (DNA Semantics) 2015.

Projekat je predstavljen i u vidu predavanja u Berlinu, u Modernoj galeriji u Ljubljani (2016) i na e-flux platformi, u Njujorku (2016).