Vladan Joler, “Novi ekstraktivizam” (segment), 2020.

Ono što mi sada živimo je PSYOPS kapitalizam, kapitalizam psihološke manipulacije, koji se nadovezuje na surveillance kapitalizam. To je ono što nam se trenutno događa; to ludilo dekonstrukcije istine, gde više ne znaš šta je istina, a šta laž. Gde se svi bave konstrukcijom novih istina. A za to sada postoji i neverovatan alat

 

Iz intervjua sa Vladanom Jolerom

Serijal razgovora sa autorima koji su pisali za časopis (O)GLED realizuje se na osnovu prepoznate potrebe za detaljnijom analizom pojedinih tema koje su pokrenute u okviru štampanog izdanja.

U okviru prvog serijala razgovaramo sa Bojanom Matejić, Darijom Medić, Vladanom Jolerom i Urošem Krčadincem o mapama savremene umetnosti, novim pozicijama umetnika, o dobu u kome živimo, navigiranju kroz sistem savremene umetnosti, interdisciplinarnosti, ali o uticajima na njihov rad, o knjigama, studijama, izložbama, konferencijama.

Program u okviru digitalne platforme časopisa (O)GLED realizuje se uz podršku Sekretarijata za kulturu Grada Beograda.