Milica Lopičić je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na Akademiji medijskih umetnosti u Kelnu (Kunsthochschule für Medien). Njena karijera se razvija na dva uporedna i često isprepletena koloseka, između polja umetnosti i arhitekture. S jedne strane, kao školovani inženjer arhitekture, obrazovana da čita i prepoznaje potencijal prostora, analizira arhitektonske elemente koji su planirani, ali nikad izgrađeni, dok sa druge strane istražuje kako funkcioniše sistem umetnosti, sa posebnim akcentom na tržište umetnosti, odnosno preispituje ulogu ključnih institucija i mehanizama funkcionisanja savremenog sistema umetnosti.